Výhody plastových okien:

 • výborné tesniace vlastnosti
 • okná s trojkomorovým profilom majú celkový súčiniteľ prechodu tepla už od k=1,6-2,2W.m-2K-1  
 • okná s päťkomorovým profilom majú celkový súčiniteľ prechodu tepla už od k=1,3 W.m-2K-1
 • pri plastových oknách nie je potrebné prerušenie tepelného mosta v konštrukcii
 • veľká variabilnosť tvarov a profilov
 • kvalitná povrchová úprava
 • dlhá životnosť
 • nenáročná údržba a čistenie

Nevýhody plastových okien:

 

 • okná vyrobené z nekvalitného plastu nemusia byť farebne stále
 • sú horľavé
 • značne vysoká tesnosť okien - potreba vetracej štrbiny
 • znížená infiltrácia vzduchu môže spôsobovať plesne
 • náročná oprava pri rozbití skla