Montáž plastových okien

Na montáž plastových okien je potrebná odborná montáž pracovníkmi dodávateľa alebo autorizovanou firmou. Pokiaľ nejde o novostavbu a meníte staré drevené okná, treba ich vysekať a vypáčiť. Do pripraveného otvoru, ktorý má byť o 1 cm väčší ako rám sa do múru ukotví okno cez oceľovú výstuhu vo vnútri profilu. Veľmi dôležité je rám správne usadiť a vyrovnať. Medzera ktorá vznikne medzi rámom okna a múrom sa vyplní polyuretánovou penou. Po usadení okna je potrebné murárskymi prácami zatmeliť špáry v stene, prípadne naniesť omietku.

Plastové okná je možné meniť aj v zime. Jedinou podmienkou montáže je, aby vonkajšia teplota neklesla pod -10 °C. Pod hodnotou tejto teploty je problém s vykonávaním stavebných prác nevyhnutných pri montáži okna. Výmena okien v zime často prináša výhodnejšie ceny (firmy často ponúkajú zľavy), na druhej strane je značnou nevýhodou zima v bytových priestoroch počas výmeny.